Nieuwsarchief 2016

14/03/2016

Woonlandschap Plan Groenewoud

Onderdeel van het integrale plan is de bouw van maximaal 70 waterwoningen. Met de opbrengst van deze woningen wordt sanering en de herinrichting van het gebied bekostigd. Zomer 2016 start de bestemmingsplanprocedure. De waterwoningen worden gebouwd volgens het “Active House” principe: een nieuwe generatie duurzame gebouwen mét aandacht voor het welzijn en de wensen van de bewoner.

Duurzaam, mooi en veilig zijn de uitgangspunten van Plan Groenewoud. De voormalige stortplaats in Wijdemeren wordt gesaneerd en heringericht als natuur- en recreatiegebied. In een natuurlijke woonomgeving worden de waterwoningen gerealiseerd, zorgvuldig ingepast in het landschap. Hoe ze er exact uit gaan zien is nog niet bepaald, maar het woonlandschap Groenewoud wordt duurzaam en bijzonder.

Active House
Woonlandschap Groenewoud biedt ook ruimte voor de individuele woonwensen en een gezond en comfortabel woonmilieu. Om dit te bereiken wordt gebruikt gemaakt van het “Active House” principe: een nieuwe visie op duurzaam bouwen met veel aandacht voor het welzijn en de behoefte van de bewoners. Binnenklimaat, comfort en energie zijn in balans en de woning heeft een positieve CO2-voetafdruk. Met behulp van een zogenaamde “Active House Radar” worden de ambities en de wensen van de bewoners in kaart gebracht worden. Dit is dan het kader voor het verder ontwerpen en bouwen van de woningen. 

Workshop toekomstige bewoners
Om de woonwensen en duurzaamheidsambities van de potentiele toekomstige bewoners in een vroeg stadium  te inventariseren, wordt dit voorjaar een workshop georganiseerd. Met de betrokken partijen wordt tijdens deze workshop besproken hoe duurzaamheid en de verbinding met de natuur vorm kan krijgen. Aanmelden voor de workshop kan via info@projectgroenewoud.nl.