Samenwerkende partijen

Afvalzorg
Afvalzorg houdt zich bezig met het duurzaam beheren en benutten van afvalverwerkingslocaties. Wanneer een locatie vol is, maakt Afvalzorg van haar locaties mooie veilige landschappen. Ook heeft het bedrijf veel ervaring met het saneren en herinrichten van verontreinigde terreinen. Afvalzorg is initiatiefnemer van het project, voert de sanering van de stortplaats uit en neemt de nazorg over van de gemeente Wijdemeren.
 
Dienst Landelijk Gebied
Dienst Landelijk Gebied
is mede trekker van het project. Deze organisatie heeft als agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) veel ervaring met het ontwikkelen van landelijk gebied.
 
Gemeente Wijdemeren

De stortplaats valt op dit moment onder verantwoordelijkheid van de gemeente Wijdemeren. In mei 2012 heeft de commissie Ruimte en Economie van de gemeente unaniem ingestemd met het plan. De gemeente is dan ook nauw betrokken bij de verdere detaillering van de plannen.Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland beschouwt de oude stortplaats als ernstig verontreinigd. Tevens heeft de provincie in haar natuurbeheersplan vastgelegd dat er natuur moet worden ontwikkeld in dit gebied. Vanuit deze kaders ondersteunt de provincie het project.Specialisten

Bij de uitwerking van de deelplannen wordt samengewerkt met diverse specialistische partijen zoals de landschapsarchitecten Rob Aben en Michael van Gessel, architectenbureau Woltjer Berkhout Architecten, ingenieursbureau Fugro en verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng