Het plan


Op 19 december 2013 is het Masterplan Groenewoud definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Wijdemeren. Een belangrijke mijlpaal in het project. Vervolgens zullen nu afspraken vastgelegd worden met alle betrokken partijen en wordt gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. 

Het projectplan was in mei 2012 al unaniem positief ontvangen door de raadcommissie Ruimte en Economie van de gemeente Wijdemeren. Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen uit diverse informatiebijeenkomsten is het projectplan verder gedetailleerd. Drie externe, en gespecialiseerde bedrijven hebben onder meer de sanering, het landschapsplan en de verkeersontsluitingen verder gedetailleerd. In januari 2013 is het beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de gemeente. In mei is het Masterplan Groenewoud 2013 vrijgegeven voor inspraak.

Sanering 
Afvalzorg heeft jarenlange ervaring met het saneren en herinrichten van haar eigen stortlocaties en verontreinigde terreinen van derden. In samenwerking met Fugro werkt Afvalzorg aan een saneringsplan voor de voormalige stortplaats Groenewoud.

Verkeersontsluiting
Er komen 39 plaatsen voor waterwoningen in het gebied. De ontsluiting(en) voor het extra verkeer is een belangrijk aandachtspunt in het project. Het bureau Goudappel en Coffeng heeft een verkeersplan opgesteld. 
 
Herinrichting gebied
De oude stortplaats is 30 hectare groot, en ligt midden in het natuurgebied van Natuurmonumenten. Na het isoleren en controleren van de verontreiniging zal het gebied heringericht worden als agrarisch en recreatiegebied. Bovendien wordt het aangesloten op het aangrenzende natuurgebied. Afvalzorg werkt samen met DLG en landschapsarchitect Rob Aben aan de uitwerking van het herinrichtingsplan. Om de sanering financieel haalbaar te maken zijn er maximaal 39 plaatsen voor waterwoningen gepland. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor op 29 januari 2013 het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. In dit plan zijn de randvoorwaarden omschreven waarbinnen de waterwoningen ontworpen moeten worden.