Begroting en financiering

De uitvoering van het project Groenewoud zal de samenleving geen geld kosten. Met de opbrengst van de waterwoningen kan het project kostenneutraal uitgevoerd worden.

De kosten
De kosten die gemaakt moeten worden:
-  aankoop van gronden  
-  sanering van de voormalige stortplaats  
-  inrichting en beheer voor natuur en recreatie.
De totale kosten komen hiermee uit op circa 12 miljoen euro; 4,3 voor de sanering en 7,7 voor het overige.

Afvalzorg neemt verantwoordelijkheid sanering en nazorg over
Het is niet meer met zekerheid te zeggen wie verantwoordelijk zijn voor de vervuiling op de oude stortplaats. Hierdoor kan het principe "de vervuiler betaalt" niet toegepast worden. Afvalzorg neemt de sanerings- en de nazorgplicht over. Het bedrijf zal de kosten betalen uit de opbrengst van de waterwoningen.

Informatie over de waterwoningen?
Op dit moment wordt gewerkt aan verschillende ontwerpen van de waterwoningen. Hierbij staat een goede inpassing van het landschap voorop. De verkoop van de waterwoningen is nog niet gestart.
Houd u de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen of neem contact op met Afvalzorg, Erik Kuiper, telefoon 088 - 801 08 01.